Uppblåsbara pelare

Uppblåsbar reklam som uppblåsbara pelare eller uppblåsbar tub är kanske den enklaste modellen av uppblåsbar reklam. Välj om du vill att din uppblåsbara reklam skall ha tryck i CMYK (fullfärgstryck) över hela ytan eller om du vill välja en standard färg för din uppblåsbara pelare.

Beskrivning

Uppblåsbar reklam som uppblåsbara pelare eller uppblåsbar tub är kanske den enklaste modellen av uppblåsbar reklam. Välj om du vill att din uppblåsbara reklam skall ha tryck i CMYK (fullfärgstryck) över hela ytan eller om du vill välja en standard färg för din uppblåsbara pelare.

Uppblåsbara pelare finns i två varianter:

  1. Uppblåsbar pelare  / uppblåsbar tub som blåses upp med pump och sedan håller kvar luften utan hjälp av en fläkt som drivs kontinuerligt. Så kallad lufttät uppblåsbar reklampelare.
  2. Uppblåsbar pelare / uppblåsbar tub som har en inbyggd fläkt som drivs kontinuerligt med denna fläkt. Så kallad uppblåsbar tub med fläkt

Fördelen med den uppblåsbara pelare som har en inbyggd fläkt är att denna varianat av uppblåsbar pelare kan göras tjockare än den variant av uppblåsbar reklampelare som är en lufttät.

Den luft täta uppblåsbara reklampelaren kan göras i upp till 90cm tjock, den uppblåsbara tuben med fläkt kan göras cirka 130cm eller ännu tjockare.

Fördelen med den lufttäta reklamtuben är att man inte blir beroende av kontinuerlig el på platsen.

Svenska Expobolaget är experter på uppblåsbar reklam. Hör gärna av dig om du har några frågor.